"Aerobik jako jedna z form aktywności ruchowej"

Program wychowawczy dla dziewcząt z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1

Autor : Aneta Sikora

Wprowadzenie

Jestem wychowawcą w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 5 w Warszawie i zauważyłam, że szczególnie dziewczęta mają bardzo mało ruchu ,gdyż obarczone są dużą ilością nauki a na uprawianie sportów nie wystarcza im czasu. Postanowiłam więc zaproponować im zajęcia aerobiku. Wiem , iż często podczas tego typu zajęć można odreagować na wszystkie niekorzystne sytuacje w szkole i w ośrodku. Gimnastyka połączona z muzyką daje bardzo dobre rezultaty: świetnie kształtuje ogólną sprawność ucznia i wyrabia estetykę i harmonię ruchu. Oczywiście podczas zajęć staram się dostrzec zróżnicowane potrzeby i możliwości każdej z dziewcząt. Uważam , iż dla dziewcząt, które są w okresie dojrzewania szansa poprawy estetyki wyglądu poprzez zajęcia aerobiku będą atrakcyjną propozycją. Mam nadzieję , że prowadzone przeze mnie zajęcia fitness będą jednocześnie miłą i ciekawą formą spędzania wolnego czasu jak i zarówno bardzo potrzebną aktywnością ruchową.

Aerobik to ćwiczenia wykonywane w rytm muzyki w dość szybkim tempie i wielokrotnie powtarzane. W ćwiczeniach, które zawiera aerobik, dominują kroki taneczne połączone z elementami gimnastyki. Odpowiedni dobór ćwiczeń angażuje kolejno wszystkie partie mięśniowe, a odpoczynkiem są ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne.

Aerobik to forma aktywności sprawnościowo-zdrowotna oparta na intensywnej wymianie tlenowej. Ma pozytywny wpływ na wydolność układu sercowo-naczyniowego, wzmacnia aparat mięśniowy, podnosi sprawność ogólną, przyczynia się do wzrostu wytrzymałości i wydolności kondycyjnej, pozwala zachować zgrabną sylwetkę ciała. Problemem współczesnego wychowania fizycznego jest motywowanie uczniów do aktywności fizycznej.

Zasady stosowane podczas Aerobiku:

  1. stosowanie ruchów, kroków łatwych, a potem trudnych,
  2. stosowanie jasnych, zwięzłych komend,
  3. do pracy nóg stopniowo dodawać pracę ramion,
  4. pokazujemy i ćwiczymy z grupą tyłem do niej lub w tzw. lustrzanym odbiciu tzn. przodem, ćwicząc przeciwnymi rękoma i nogami,
  5. po wzmożonym wysiłku stosujemy ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne,
  6. poziom ćwiczeń dostosowujemy do możliwości grupy,
  7. muzyka powinna być rytmiczna i porywająca, "łatwa, prosta i przyjemna",
  8. tempo muzyki powinno być równe na całej kasecie lub dostosowane do części lekcji (rozgrzewka, część główna i końcowa relaksująco-oddechowa),
  9. zajęcia możemy podzielić na części: rozgrzewkę 8-10 minut, główną - układy choreograficzne 20 minut i ćwiczenia statyczne wzmacniające różne partie mięśniowe ok. 10 minut, końcowo-relaksacyjno-oddechową (5 minut).

Cele:

1. Poznawcze:

2. Sprawnościowe:

3. Wychowawcze:

Metody i formy:

Pomoce:

Karimaty, magnetofon z płytami CD.

Aneta Sikora

Bibliografia:

1. A.Cichalewska, E.Kolarczyk - Aerobik. Kraków 1990.
2. M. Nowak - Gimnastyka przy muzyce. Warszawa 1995.