(24kB)

"PASJA FOTOGRAFOWANIA - sposobem na nudę"

Program wychowawczy dla młodzieży z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr.5


Wprowadzenie

       Od trzech lat jestem wychowawcą w ośrodku dla dzieci z zaburzonymi zachowaniami. I wciąż obserwuje wśród nich ogromną potrzebę zaistnienia i docenienia przez innych. Tak bardzo potrzebują osiągnięć, pochwał i bycia w "czymś dobrym". Będąc z nimi w tym roku na obozie nad morzem, zauważyłam jak bardzo dużą przyjemność sprawia im robienie zdjęć nie tylko osobom ale również obiektom przyrodniczym .I tak zrodził się u mnie pomysł założenia kółka fotograficznego, a ponieważ często wykorzystujemy fotografie aby umieścić je w gazetce ośrodkowej którą współtworzę z dziećmi. Pomyślałam że pomysł jest warty realizacji. Na realizacje programu koła fotograficznego przewidziano jedna godzinę tygodniowo.

Cele główne programu


Cele szczegółowe programu

  1. Wiadomości - wychowanek:
  2. Umiejętności - Uczeń potrafi:
  3. Postawy - Uczeń potrafi:

Główne zadania programu


Środki dydaktyczne


Aneta Sikora