(Mily kwadransik 8kB)

Program wychowawczy

"Kabarecik Miły Kwadransik"

Prowadzący: Zbigniew Gibki
Termin: Soboty
Uczestnicy: Wychowankowie MOS nr 5 zainteresowani udziałem w zajęciach


Wprowadzenie

Program skierowany jest do wszystkich wychowanków MOS nr 5. Chętnie uczestniczą w nim wychowankowie śmiali, weseli, dobrze czujący się w każdym środowisku. Zależy mi na udziale dzieci zakompleksionych, niedowartościowanych. Zajęcia w sobotę mają być alternatywą dla dzieci spędzania wolnego czasu z dala od ulicy i patologicznego środowiska. Możliwość występu z nauczonym programem na forum widowni, pozwoli tym dzieciom podnieść samoocenę, uwierzyć w swoje możliwości. Wiek uczestników 8- 19 lat. Kabarecik ma charakter teatrzyku muzycznego.

Cele programu

 1. Pożyteczne spędzanie wolnego czasu
 2. Doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie, komunikowanie się
 3. Poprawianie samodyscypliny- każdy uczestnik jest elementem całego zespołu.
 4. Wdrażanie do twórczej aktywności
 5. Rozwijanie potrzeb artystycznych i estetycznych
 6. Możliwość zdobycia uznania i sukcesu

Formy zajęć

 1. Wspólne przygotowania scenariusza zajęć
 2. Dobranie muzyki
 3. Ułożenie choreografii i wspólne ćwiczenie tańca
 4. Wspólne przygotowanie strojów i scenografii
 5. Każdy może zaproponować swoją koncepcje występu, pozostali kulturalnie dyskutują
 6. Obowiązuje zasada życzliwości, sympatii, wzajemnej pomocy mimo dużej różnicy wieku
 7. Zajęcia powinny zakończyć się wspólnym posiłkiem, zrobieniem po sobie porządku
 8. Uczestnicy mogą organizować wyjście do kina, imprezę kulturalną, wycieczkę rowerową jako wyraz sympatii i integracji

Wychowankowie- uczestnicy kabareciku pragną występować przed rodzicami, kolegami. Chcą też odwiedzać kolegów z innych ośrodków.

Oczekiwane efekty

 1. Integracja grupy
 2. Poczucie własnej wartości
 3. Nabranie pewności siebie
 4. Zyskanie uznania w oczach rodziców i kolegów
 5. Zdobycie umiejętności tańca i śpiewu
 6. Rozbudzenie zainteresowań
 7. Poznanie tańców towarzyskich, zespołów muzycznych, piosenek

Podsumowanie

Zajęcia, w których dziecko może się eksponować i liczyć na uznanie ma wielki wpływ na pozytywny rozwój osobowości. Wzrasta poczucie wartości, dziecko wie, że może dokonać wiele, także na innych polach. Wiara w siebie może się przenieść i na szkołę i na chęć zbudowania prawidłowo funkcjonującej rodziny.