,,kawiarenka pod globusem,,

Program edukacyjno wychowawczy dla młodzieży z Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 - Warszawa 2002

Autor : Bogumiła Krawczyk

Wprowadzenie

Inspiracją do powstawania ,,Kawiarenki Pod Globusem,, był dla mnie program telewizyjny prowadzony przez znanych podróżników: Elżbietę Dzikowską i Tony Halika. Pro europejski nastrój panujący przed przystąpieniem Polski do Unii, uświadomił mi, że poza treściami zawartymi w ścieżce programowej lekcji geografii, warto w kreatywny sposób przybliżyć, wiadomości o krajach europejskich również naszym wychowankom.

Adresaci programu

Program skierowany jest do dwóch grup wychowawczych obejmujących młodzież w wieku 12-17 lat. Nasi wychowankowie mają duże deficyty w wiadomościach szkolnych ,zaburzenia emocjonalne i wychowawcze.

Cele

Główny - przybliżenie wiadomości o krajach europejskich w sposób kreatywny

Szczegółowe:

Formy realizacji

Oczekiwane rezultaty

Metody ewaluacji

Podsumowanie

Dzieciom szczególnie o przeciętnych możliwościach intelektualnych, często z nieharmo - nijnym rozwojem, należy uaktywniać wszystkie zmysły podczas zajęć mających na celu zdobycie wiedzy. Trzeba pobudzać je kolorem, zapachem, dźwiękiem, obrazem. Należy przekonywać je, że nauka nie musi być przykrym obowiązkiem, ale miłym, Efektywnym spędzaniem czasu. Autoprezentacja ma w nich burzyć bariery przed samodzielnym wypowiadaniem się na lekcjach w szkole, a umiejętność selekcjonowania informacji pomóc w nauce.