Trzyletni program wychowawczy dotyczący kształcenia postaw prospołecznych poprzez wychowanie ekologiczno- przyrodnicze pod hasłem:

- Z ekologią na "Ty"
- Człowiek cząstką przyrody
- Ziemia naszym wspólnym domem

Cele:
- Poznanie i poszanowanie świata zwierząt.
- Uczenie tolerancji.
- Wyrabianie szacunku dla ludzi i otaczającej przyrody.
- Otwarcie się na drugiego człowieka, zrozumienie jego potrzeb.
- Rozbudzanie świadomości ekologicznej, konieczności dbania o środowisko.
- Rozwijanie odpowiedzialności za naszą planetę.
- Konstruktywne spędzanie wolnego czasu, rozbudzanie zainteresowań.
- Zdobywanie i utrwalanie wiedzy dotyczącej różnych aspektów życia na Ziemi.

Opracowały: Mariola Pollakowska
Bogumiła Krawczyk
Termin realizacji: IX.2002r.- VI.2005r.
Szkoła: OSW nr 1 "Dom przy Rynku"

CZĘŚĆ I rok szk. 2002/2003

"Poprzez świat zwierząt zbliżamy się do świata ludzi."

Zadania Formy realizacji Termin
1) Zajęcia wprowadzające
 • Zapoznanie dzieci z 3 letnim planem pracy
 • Cykl eksperymentów przybliżających zjawiska zachodzące w przyrodzie
 • Zajęcia nt. ekologii:, co to jest, czym się zajmuje, kto jest ekologiem, czy możemy być ekologami
 • Zajęcia z encyklopedią, leksykonem zwierząt. Poznawanie ciekawych gatunków, omawianie ich wyglądu, zwyczajów. Oglądanie zdjęć, fotografii; zwracanie uwagi na kulturę słowa
 • X, XI. 2002r.

  X


  IX-XI
  2) Bal w dżungli 4.03.2003r.
 • Wybór zwierzaków do przebrania
 • Wyszukiwanie cech charakterystycznych oraz możliwości wykonania kostiumów
 • Udział w zajęciach plastycznych, malowanie na tkaninach
 • Dekorowanie świetlicy; liście, drzewa
 • Wykonywanie masek, łatek, ogonków, skrzydeł, pajęczyn
 • Przygotowanie wierszykowanych zagadek tematycznych dla młodszych oraz quizu nt. zwierząt dla starszych
 • I. 2003


  I /II
  3) Udział w konkursie Gudzowatego pt. "Ja i moje zwierzę"
 • Wykonanie i wysłanie prac plastycznych na konkurs:

 • III
  4) Wyjście na wystawę fotograficzną T. Gudzowatego w Łazienkach.
 • Dyskusja nt. zwierząt, ich piękna i prawa do życia
 • III
  5) Czerpanie wiedzy z filmów, TV, prasy
 • Obejrzenie filmu "Księga Dżungli"
 • Dzielenie się spostrzeżeniami z oglądanych programów TV (National Geographic)
 • Film video: " "
 • XI

  Cały rok
  6) Powitanie wiosny
 • Spacer na "Panienkę". Przygotowanie malutkiej Marzanny i utopienie jej w bibułowej Wiśle- ze względów ekologicznych
 • III
  7) "Żółty Kurczakowy Dzień"
 • Przygotowanie, zebranie żółtych bluzeczek, sweterków, kokard
 • Wybranie ciekawych myśli i aforyzmów dot. tolerancji, wypisanie ich i przyklejenie na odzieży


 • 1.IV.
  8) Piknik na Młocinach
 • Przygotowanie do zabawy w lesie - jak się należy zachować w lesie,występująca flora i fauna- konkurs. Poruszanie się po lesie.Zabawy na świeżym powietrzu. Przejazd rowerami.

 • V
  9) Obóz letni w Chałupach
 • Organizacja, wyjazd i przeprowadzenie obozu letniego w Chałupach nad morzem [oddzielny projekt]. Integracja w warunkach poza ośrodkowych, poznanie i przybliżenie problematyki flory i fauny nadmorskiej, uczenie szacunku dla życia każdego, najmniejszego nawet osobnika, konieczność poszanowania elementów krajobrazu nadmorskiego (wydmy, roślinność, woda)
 • VI

  CZĘŚĆ II rok szk. 2003/2004

  "Życie zaczęło się w wodzie"

  Zadania Formy realizacji Termin
  1) Wspomnienia z wakacji
 • Zajęcia plastyczne; rysowanie, malowanie swych wrażeń z pobytu nad morzem, szczególnie w Oceanarium w Gdyni
 • Urządzenie wystawki w jednym z pokojów ze skarbów przywiezionych znad morza; muszle, piasek, korzeń, siatka rybacka, glony
 • Spotkanie z rodzicami. Poobozowe wspominki. Przygotowanie zaproszeń, poczęstunku. Zadbanie o nastrój i wystrój, oglądanie zdjęć, kaset, czytanie kroniki, omawianie jej. Wspólna zabawa integracyjna oraz zajęcia rodzinne.
 • IX.2003


  X


  XII
  2) Zajęcia wprowadzające nt. życia podwodnego
 • Wybór najciekawszych gatunków ryb, ssaków wodnych, roślin. Wykorzystanie encyklopedii, atlasów, przewodników, fotografii z kalendarza.
 • IX, X
  3) Wyjścia poza ośrodek
 • Udział w akcji "Sprzątnie świata"
 • Wycieczka do warszawskiego ZOO, oglądanie części akwarystycznej; zwrócenie uwagi na różnorodność gatunków, kulturę zachowania w miejscu publicznym
 • Obejrzenie wystawy "Świat w obiektywie" w warszawskiej Królikarni (National Geographic)
 • Film "Gdzie jest Nemo?" w kinie
 • IX
  X

  I.2004
  4) Zajęcia plastyczne
 • Wykonanie papierowych rybek metodą witrażową oraz ławicy rybek (mobile)
 • X,XI
  5) Założenie akwarium
 • Asystowanie przy zakładaniu akwarium
 • Wyznaczanie dyżurnych do opieki nad rybkami
 • Wyrabianie odpowiedzialności za powierzone zadania
 • Codzienne obserwowanie zmian zachodzących w naszym akwarium
 • II

  Cały rok
  6) Bal karnawałowy "Na Dnie Morza Pięknego" 25.02.2003
 • Zaplanowanie balu, atrakcji, zadań do wykonania
 • Wykonywanie dekoracji; liście, ryby, rekin, ośmiornica, wrak statku, ławice rybek, koralowce, pąkle itd.
 • Malowanie wizerunków ryb na koszulkach
 • Przygotowanie zagadek oraz quizu dot. Tematyki morskiej
 • Przygotowanie sałatki z ośmiorniczek oraz kanapek z małżami
 • Wykorzystanie techniki audio-video do dekoracji świetlicy- "Życie na rafie koralowej"
 • XI

  I.04  II
  7) Obchody Dnia Ziemi 23.04.
 • Zajęcia nt. ochrony środowiska, konieczności segregowania śmieci, wymyślanie hasła o tematyce ekologicznej, rozwiązywanie krzyżówki nt. jw.

 • IV
  8) Zielona Szkoła w Marózie; 27-30.04.2004
 • Wyjazd do Maróza na Mazurach
 • Bezpośredni kontakt ze środowiskiem naturalnym. Podziwianie piękna przyrody. Zwrócenie uwagi na poszanowanie wszystkich elementów krajobrazu, zachowanie ciszy w lesie, rozsądne rzucanie podczas wycieczki po okolicy. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, otoczenie środowiska dbałością i opieką.
 • Kształtowanie pozytywnej postawy wobec innych ludzi, przede wszystkim współuczestników wyjazdu

 • IV
  9) Nauka ortografii
 • Wykorzystanie poznanych trudnych wyrazów do nauki ortografii (dyktando)
 • XII, III
  10) Piknik w Powsinie
 • Zorganizowanie i wyjazd na jednodniowy odpoczynek do Powsina. Uczenie kultury bycia na świeżym powietrzu, dbania o środowisko, przestrzegania przepisów dot. ochrony przyrody itd. Zwrócenie uwagi na porządek i czystości w miejscu pikniku. Gry i zabawy. Powtórzenie konkursu dot. UE oraz wiadomości morskich • VI
  11) Obóz letni
 • Wyjazd do Chałup.
 • Utrwalenie nawyków zw. ze świadomością ekologiczną, przynależności do środowiska naturalnego itp. [osobny projekt]

 • VI

  CZĘŚĆ III rok szk. 2004/2005

  "Czyste powietrze- niezbędne do życia na Ziemi. Każdy go potrzebuje."

  Zadania Formy realizacji Termin
  1) Zajęcia wstępne
 • Zaplanowanie pracy, wytyczenie celów i zadań
 • Zajęcia dotyczące ptaków i owadów oraz ssaków latających; dyskusja nt. gatunków latających
 • Kompletowanie wydawnictw książek, gazet, ciekawe informacje z Internetu; wzbogacanie biblioteczki
 • Omówienie obozu letniego, szczególnie naszych zachowań prospołecznych wysiłków podjętych w kierunku budowania postawy ekologicznej

 • IX

  X


  X
  2) Coroczna akcja "Sprzątanie świata"
 • Wzięcie udziału w sprzątaniu najbliższej okolicy
 • IX
  3) Korzystanie z oferty pozaośrodkowej
 • Zorganizowanie wyjścia do ZOO, zwiedzenie ptaszarni. Zwrócenie uwagi na różnorodność gatunków
 • Obejrzenie wystawy fotograficznej
 • Wyjście do kina na film "Makrokosmos"
 • X
  XI

  I.2005
  4) Bal karnawałowy "Bal w przestworzach"
 • Zaplanowanie imprezy; zdecydowanie o kostiumach, cechach charakterystycznych poszczególnych gatunków
 • Przygotowanie kostiumów (skrzydeł, dziobów, piór; zwrócenie uwagi na kolorystykę, warunki życia itp.)
 • Wykonanie dekoracji świetlicy
 • Przygotowanie zagadek, konkursów, piosenek, atrakcji
 • XI

  I.05


  II
  5) Ogłoszenie konkursu "Album o ptakach"
 • Ogłoszenie, zorganizowanie konkursu oraz motywowanie dzieci do samodzielnej pracy
 • III
  6) Dzień Rodzinny
 • Wybór wierszy poetów polskich do inscenizacji
 • Przygotowanie kostiumów
 • Nauka ról
 • Zaproszenie rodziców
 • Wspólne popołudnie; prezentacja przygotowanych wierszy
 • Oglądanie zdjęć, kaset z dotychczasowych imprez tematycznych • V
  7) Kontakt z żywymi okazami
 • Wypożyczenie od znajomych papużek w klatce. Obserwacja ptaków, opieka nad nimi.
 • IV
  8) Zajęcia plastyczne
 • Ukazanie naszej pracy i tegorocznych zainteresowań w formie gazetki ściennej. Zaprezentowanie najciekawszych fotografii, wiadomości, rysunków
 • Zajęcia dot. Wrażeń z pobytu w ZOO.
 • Wykorzystanie kostiumów i dekoracji do inscenizacji

 • 9) Wycieczka do Puszczy Kampinoskiej
 • Obserwowanie ptactwa na łonie natury. Nauka rozpoznawania odgłosów
 • Poszanowanie przyrody, właściwe zachowanie. Zbieranie śmieci.