"Świat na linie - podstawy wspinaczki"
Program wychowawczy dla młodzieży z OSW nr 1

Autor
mgr Marek Pastuszka

Warszawa 2003


Wprowadzenie

Program "Świat na linie - podstawy wspinaczki" powstał z myślą o młodzieży przebywającej w OSW nr 1 w Warszawie.
Jest to młodzież ze środowisk patologicznych bądź zagrożonych patologią. Z rodzin dysfunkcyjnych, często rozbitych, niewydolnych wychowawczo, w których rodzice często nadużywają alkoholu.
Większość naszych podopiecznych nie ma żadnych sprecyzowanych zainteresowań. Preferowane formy spędzania czasu wolnego to telewizja i gry komputerowe. W ich domach rodzinnych brakuje stymulacji do rozwijania zainteresowań, do szukania aktywnych form spędzania czasu wolnego. Program ten wyrósł z moich zainteresowań górami i wspinaczką. Postanowiłem spróbować zainteresować nimi młodzież aby pokazać im alternatywny, ciekawy sposób spędzania czasu wolnego. W 2002 roku uzyskałem "Kartę taternika" uprawniającą do prowadzenia zajęć wspinaczkowych.

Cele programu

Cel główny:

Pomoc młodzieży zagrożonej demoralizacją przez zainteresowanie jej aktywnym sposobem spędzania czasu wolnego.

Cele szczegółowe:

Formy realizacji

Oczekiwane rezultaty

Metody ewaluacji