(39kB)(21kB)
(32kB)

Projekt edukacyjno-wychowawczy Pt. "Pokochać stolicę" dla dzieci i młodzieży z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapeutycznego Nr.5

      Projekt Pt "Pokochać stolicę" powstał głównie po to, aby zaprezentować dzieciom i młodzieży Warszawę jako przyjazne i fascynujące miasto. Miasto, które ma dla młodych ludzi wiele ciekawych ofert spędzania wolnego czasu. Zachwyca swoją architekturą i zabytkami. A klimatem starego miasta przyciąga turystów. Tworząc ten program chciałam zachęcić dzieci do poznania historii i legend związanych z Warszawą. Chciałabym, aby poświęciły temu miastu swój cenny czas i zastanowiły się jaka była Warszawa kiedyś, jaka jest teraz a jaką chcieliby widzieć w przyszłości czyli ich sen o Warszawie. Bo, jak pięknie powiedział Marek Ostrowski w swojej książce Pt "Pokolenie Varsowia.pl" - "Tyle jest Warszaw, ile jej wyobrażeń w nas.

Cele:
Metody pracy:
      Zorganizowanie konkursu Pt "Sen o Warszawie" wykonanie prac plastycznych i pisemnych, które przedstawią nasze marzenia co do naszego miasta Warszawy czyli "jaką ja chcemy zobaczyć?" "Czego nam w niej brakuje?" Na te wszystkie pytania spróbujemy odpowiedzieć poprzez nasze prace.
Forma pracy: indywidualna, zbiorowa, grupowa.

Środki dydaktyczne: : fotografie, widokówki, filmy, aparat fotograficzny, przybory plastyczne, internet.

Aneta Sikora