"Polska z mapą i plecakiem"
Program wychowawczy dla młodzieży z OSW nr 1

Autor
mgr Marek Pastuszka

Warszawa 2002


Wprowadzenie

Powstanie programu "Polska z mapą i plecakiem" związane jest z wyjazdami grup wychowanków OSW nr 1 na "zielone szkoły", realizowanymi od 1996 roku. Wyjeżdżamy z grupą dwa razy w roku (jesienią i wiosną). Wyjazdy takie mają cele głównie integracyjne ale również poznawcze. Podczas pracy z naszymi podopiecznymi okazało się, że nie znają oni środowiska geograficznego Polski. Nie potrafią nazwać krain geograficznych Polski, powiedzieć gdzie one leżą ani czym się charakteryzują.

Adresaci programu

Młodzież przebywająca w OSW nr 1 w Warszawie. Jest to młodzież ze środowisk zagrożonych patologią bądź patologicznych. Większość rodzin naszych wychowanków to rodziny dysfunkcyjne. Brak w nich stymulacji do rozwoju dzieci. Nasi wychowankowie nie mają żadnych zainteresowań. Zwykle są negatywnie nastawieni do wszelkiego wysiłku i aktywności, głównie tych proponowanych przez dorosłych.

Cele programu

Formy realizacji

Oczekiwane rezultaty

Metody ewaluacji