Publikacje i artykuły


04.02.2008 Projekt edukacyjno-wychowawczy Pt. "Pokochać stolicę" dla dzieci i młodzieży z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapeutycznego nr.5 - Aneta Sikora
04.02.2008 "PASJA FOTOGRAFOWANIA - sposobem na nudę" Program wychowawczy dla młodzieży z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr.5 - Aneta Sikora
01.02.2008 Program wychowawczy dla młodzieży z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 5 dotyczący zapobiegania konfliktom oraz przemocy słownej i fizycznej.- Zbigniew Gibki
30.01.2008 Program wychowawczy "Kabarecik Miły Kwadransik"- Zbigniew Gibki
30.01.2008 Program wychowawczy "Muzea Warszawy - dzieje kultury i cywilizacji" - Zbigniew Gibki
12.06.2006 "Działania interwencyjne w sytuacjach szczególnych zagrożeń" - Katarzyna Oleniak
6.III.2006 "Aerobik jako jedna z form aktywności ruchowej" - Aneta Sikora
12.III.2005 "Okiem obiektywu"
12.III.2005 "Dziennikarskie potyczki" - Aneta Sikora
28.XII.2004 "Kawiarenka pod globusem" - Bogumiła Krawczyk
14.XII.2004 "Gdzieś na mapie miasta..." - Mariola Pollakowska
14.XII.2004 "Zabawy Słowem" - Bogumiła Krawczyk
14.XI.2004 "Polubić czytanie" - Mariola Pollakowska
9.XI.2004 "Nadpobudliwość psychoruchowa - funkcjonowanie dziecka w szkole" - Aneta Sikora
16.X.2004 "Wpływ rodziny na rozwój dziecka" - Anna Sozańska
16.X.2004 "Trzyletni program wychowawczy dotyczący kształcenia postaw prospołecznych poprzez wychowanie ekologiczne"
25.VII.2004 "Polska z mapą i plecakiem" - Marek Pastuszka
25.VII.2004 "Świat na linie - podstawy wspinaczki" - Marek Pastuszka
04.II.2004 Program rozwoju Domu przy Rynku i koncepcja pracy - Zgigniew Gibki
17.VI.2004 "Szkoła bez lęku na przykładzie szkoły Summerhil" - Marek Pastuszka
23.V.2004 Strona pojawia sie w internecie :)