"Basen"
Raz w tygodniu mamy zajęcia na basenie przy ul. Inflanckiej. Pod okiem świetnych instruktorów uczymy się pływać i doskonalimy swoje umiejętności. Mamy też czas na zabawy w wodzie. Niektórzy z nas na początku bali się wody a teraz nieźle pływają.