"Klub filmowo-muzyczny"
Spotykamy się raz w tygodniu (we wtorki wieczorem). W przyjemnym otoczeniu, na wygodnych kanapach, na dobrym sprzęcie, oglądamy wybrane filmy lub słuchamy muzyki.

Dzięki tym spotkaniom uczymy się kultury dyskusji oraz tolerancji dla poglądów innych niż własne.