"Warsztaty plastyczne"
Na Warsztatach plastycznych rozwijamy ekspresję twórczą. Za pomocą formy, barwy i materiału wyrażamy nasze przeżycia, wyobrażenia i emocje.Tworzymy za pomocą różnych technik plastycznych.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu we wtorki w godzinach 18.30-20.30.