"Wspinaczka"
W mieście najlepszymi miejscami do ćwiczenia wspinaczki są sztuczne ścianki. Dlatego, gdy tylko pozwala na to czas, odwiedzamy takie miejsca doskonaląc swoje umiejętności pod okiem instruktorów.

Wspinaczka to sport uczący współpracy, odpowiedzialności, pokonywania własnych słabości. Wspinając się dbamy o bezpieczeństwo własne i drugiej osoby, z którą jesteśmy związani liną.