...spotkanie

W dniu 7 listopada obyło się spotkanie z przedstawicielami Policji dotyczące Odpowiedzialności prawnej nieletnich w świetle przepisów prawa
W okresie dorastania następują w organizmie każdego młodego człowieka zmiany psychiczne i fizyczne. Wpływają one niewątpliwie na zachowanie się nieletnich, które często wykracza poza normy prawne lub zwyczajowe przyjęte w danym społeczeństwie.
Spotkanie z przedstawicielami Policji przybliżyło nam niektóre pojęcia, ustawy oraz dało wiele informacji na temat konsekwencji prawnych w przypadku objawów demoralizacji oraz popełnienia czynów karalnych.
Serdecznie dziękujemy za dobrą lekcję!

spp_1  spp_2  spp_3