„Józef Piłsudski – człowiek czynu i legendy”

5 grudnia odbyło się spotkanie podsumowujące międzyośrodkowy konkurs „Józef Piłsudski – człowiek czynu i legendy”, który organizowany był przez nasz Ośrodek w ramach XII Edycji Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.

W konkursie udział wzięło kilkanaścioro uczestników z 5 placówek – Młodzieżowego Ośrodek Socjoterapii nr 7, Szkoły Podstawowej nr 291, Szkoły Podstawowej nr 394, Szkoły Podstawowej nr 167 oraz „Domu przy Rynku”.

jp_10  jp_13  jp_8  jp_6

 Zadaniem uczestników było wykonanie pracy plastycznej obrazującej życie Marszałka Józefa Piłsudkiego i opatrzenie jej krótkim utworem literackim.
Otrzymane prace były wykonane na bardzo wysokim poziomie. Widać było zaangażowanie młodzieży i trud jaki włożyli w ich przygotowanie. Tym samym ciężko było wyłonić laureatów.

Po burzliwej dyskusji Jury ustaliło, że

I miejsce zdobył Daniel Nowakowski – MOS 7
II miejsce Partycja Roicka i Agnieszka Brzozowska – SP 291
III miejsce Patryk Rzepka i Inez Włodarczyk - SOW

Jesteśmy niezmiernie dumni z nagrodzonych i jeszcze raz składamy wszystkim biorącym udział w konkursie ogromne gratulacje.