TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

W dniu 23.03.2018 został zakończony wewnątrzośrodkowy turniej tenisa stołowego. W zawodach uczestniczyło szesnaścioro wychowanków. Turniej rozgrywany był systemem „pucharowym”.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz słodkości. Chłopcy, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca dodatkowo otrzymali nagrody rzeczowe.
Klasyfikacja końcowa turnieju kształtuje się następująco:
I miejsce - Patryk Bocoń
II miejsce - Damian Soszyński
III miejsce – Filip Łyczba
Zwycięzcom oraz pozostałym uczestnikom serdecznie gratulujemy!!!!

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO_1  TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO_2  TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO_4