15.10 Wolontariat

Wykorzystując piękną jesienną pogodę, nasi wychowankowie wybrali się z pensjonariuszami DPS-u na spacer. Myślę, że wszyscy mieli z tego frajdę. Niedawno byliśmy razem na wspaniałym koncercie, zespołu Feribondo w Tyflogalerii czyli w Polskim Związku Niewidomych. Wrażenia wspaniałe, polecamy wszystkim.