27.03. Informacja o przedłużeniu zawieszenia zajęć w szkołach i placówkach oświatowych

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach i placówkach oświatowych zostało przedłużone do dnia 10.04.2020.