09.04. Komunikat o przedłużeniu przerwy w nauczaniu stacjonarnym

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, do dnia 26 kwietnia 2020 r. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty.