Specjalny Ośrodek Wychowawczy

Specjalny Ośrodek Wychowawczy „Dom przy Rynku”dawny Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 5 "Dom przy Rynku"  w Warszawie jest placówką, która od lat pracuje z podopiecznymi sprawiającymi kłopoty wychowawcze zarówno w szkole jak i w środowisku naturalnym. Ośrodek wspiera uczniów, którzy z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się oraz zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym mogą być zagrożeni niedostosowaniem społecznym. Placówka pomaga w sytuacjach, gdy uczeń ma problemy w nauce, sprawia kłopoty w domu lub w szkole, ma trudności w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi oraz gdy jego rodzina jest w trudnej sytuacji i nie może mu pomóc w rozwiązaniu jego problemów.

         Pod względem organizacji „Dom przy Rynku” jest placówką feryjną, koedukacyjną, zapewniającą opiekę 36 wychowankom stacjonarnym i 14 dochodzącym.
Placówka w swojej siedzibie nie posiada szkoły, jednakże zapewnia naukę wychowankom w szkołach rejonowych na terenie m.st. Warszawy: podstawowych, gimnazjach i ponadgimnazjalnych. Gdy zachodzi potrzeba organizuje miejsca w szkołach przysposabiających do zawodu oraz szkołach specjalnych.

         Głównym celem pracy Ośrodka jest przygotowanie i wdrożenie wychowanka do życia w społeczeństwie, odbudowanie więzi rodzinnych i przywrócenie dziecka rodzinie. Ośrodek zapewnia wychowankom wsparcie edukacyjno – terapeutyczne, w ramach którego doskonalą umiejętności szkolne oraz społeczne. Praca wychowawcza skupia się na kształtowaniu podstawowych umiejętności psychospołecznych, zdolności do samokontroli, rozwijania zachowań adaptacyjnych i uczenia technik kontroli własnych emocji przy jednoczesnym uwzględnianiu wszystkich sfer osobowości stosownie do indywidualnych potrzeb i możliwości wychowanków. Zajęcia są realizowane przez wychowawców oraz specjalistów.
Dodatkowo placówka wspomaga rozwój wychowanków tworząc ofertę zajęć dodatkowych, rozwijając zainteresowania młodzieży. Ośrodek nastawiony jest na współpracę z rodzinami wychowanków, celem poprawy umiejętności wychowawczych.

         W ośrodku pracuje zespół doświadczonych wychowawców z przygotowaniem resocjalizacyjnym, pracują tu też: socjaterapeuta, psycholog oraz terapeuta uzależnień. Kadra SOW to osoby nieustannie podnoszące swoje zawodowe kwalifikacje, doświadczone w pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym.

8 marca nasi wychowankowie przez chwilę poczuli się jak prawdziwi aktorzy , a my jak prawdziwi widzowie w teatrze. I musimy przyznać , że udało im się sprostać temu  zadaniu i nie dali się tremie. Na zajęciach socjoterapeutycznych sami przygotowywali scenariusz sztuki, która mówiła o ich życiu, jak widzą świat , a jak widzą  ich świat dorośli. I trzeba przyznać , że zarówno forma , przedstawiana treść jak i sama gra naszych młodych aktorów robiła ogromne wrażenie. Gratulujemy aktorom oraz wychowawcom, którzy pomagali im w tej niesamowitej przygodzie.

{morfeo 106}

7 czerwca o godz. 18.00 zapraszamy na Święto Ulicy Pieszej!

...więcej

25 stycznia odbył się u nas bal karnawałowy , jak zawsze podczas niego były wybory króla i królowej balu. Chętnych do tego tytułu było wielu, ale jury jednogłośnie wybrało Gosię Pisarek oraz Tomasza Markiewicza. Brawo !!! Gratulujemy ! Tuż na drugiej pozycji uplasowali się Edyta Chimkowska i Bartek Sadoch, również gratulujemy . Podczas zabawy odbyło się kilka konkursów, nie mogło zabraknąć słynnego tańca na gazecie. Śmiałkowie mieli również za zadanie zareklamować tajemniczy przedmiot, który ukrywał się w worku. Było dużo śmiechu ,gdy Norbert wylosował czarny papier toaletowy , ale poradził sobie super z tym zadaniem. Oby więcej takich imprez było cudownie !!! Dziękujemy .

{morfeo 105}

w dniu 18 tycznia byliśmy w escape game, gdzie  mieliśmy możliwość wykazać się logicznym i przestrzennym  myśleniem  rozwiązując zagadki. Zabawa była wspaniała..

{morfeo 104}

14 grudnia dużą grupą wybraliśmy się na wycieczkę do Telewizji Polskiej. Dzięki przewodnikowi poznaliśmy wszystkie tajniki telewizji. Byliśmy na planie teewizji śniadaniowej oraz programu Tomasz Lis na żywo. Spotkaliśmy również lubianych aktorów między innymi pana Janusza Gajosa panią Hannę Kożuchowską. Wycieczka była super :)

Read More: wycieczka do Telewizji Polskiej

Święta święta i już po świętach ....

Na szczęście pozostały po nich piękne wspomnienia i  fotografie.

Read More: Święta

1. 23 listopada nasza stołówka zamieniła się w studio śpiewających fortepianów. Imprezę poprowadziły p. Jola i p.Edyta. Emocje były niesamowite, zostały utworzone dwie grupy , jedna przy białym fortepianie, a druga przy czarnym. Drużyny miały za zadanie zaśpiewać jak najwięcej piosenek w których występują zwierzęta. No i po chwili słychać już było  : "widziałam orła cień..." "Pieski małe dwa..." rywalizacja była duża . Zwycięska drużyna otrzymała ogromny wór cukierków. Gratulujemy  i czekamy na kolejną taką imprezę muzyczną :)

Read More: ...studio śpiewających fortepianów

25 10 odbyło się u nas tradycyjne uroczyste pasowanie nowych wychowanków. Nowi wychowankowie musieli przejść chrzest i wtedy dopiero mogli oficjalnie stać się prawowitymi wychowankami naszego ośrodka. Było sporo wesołych konkursów i zabaw ,a śmiechu nie było końca. W uroczystości brali udział rodzice i wychowawcy grup .Gratulujemy , bo wszyscy przeszli chrzest rewelacyjnie :)

{morfeo 100}

10.10 w sobotę wybraliśmy się sporą grupą z panem Dyrektorem i naszą panią Pedagog na wycieczkę do Żelazowej Woli. Mieliśmy super pogodę  i humory nam dopisywały. Zwiedziliśmy dom urodzenia Fryderyka Chopina i przepiękny park.

{morfeo 99}