SAMORZĄD UCZNIOWSKI

W Specjalnym Ośrodku wychowawczym „Dom przy Rynku” w Warszawie działa Samorząd Wychowanków.
Zadania Samorządu określone są w Regulaminie Samorządu Wychowanków SOW „Dom przy Rynku”.

Opiekunami Samorządu są: Pani Elżbieta Podgórksa i Pani Bogumiła Krawczyk.

Obecny skład Samorządu wygląda następująco:

  • Piotr Katyl - Przewodniczący Samorządu
  • Oliwka Gawlik – Zastępca Przewodniczącego Samorządu
  • Bartek Sadoch – Pomocnik Samorządu
  • Sebastian Szczeblewski – Pomocnik Samorządu