SZKOŁY Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACUJEMY

 SZKOŁY
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 158  UL. CIASNA
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 291 UL. DEMBIŃSKIEGO
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 167 UL. BONIFACEGO
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 133 UL. FONTANY
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 UL. NISKA
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 394 UL. GANDIEGO
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 352 UL. CONRADA
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 317 UL. DEMOTYMY
TECHNIKUM  NR 29 UL. OGRODOWA
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 63 UL. ELEKTORALNA