PRACOWNICY

DYREKTOR 
EWELINA ROŚLIK – GWARA
PEDAGOG
MARIOLA POLLAKOWSKA – POKRZYWA
PSYCHOLOG, TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ
MIŁOSZ SZWAJEWSKI
SOCJOTERAPEUTA
KRYSTYNA LIRSKA
BIBLIOTEKARZ
ALEKSANDRA MINOR
WYCHOWAWCY I PIĘTRA
MARIOLA SUŁKOWSKA – BUNIKIEWICZ
 EDYTA DOMAŃSKA
 ANETA SIKORA
 BOGUMIŁA KRAWCZYK
 KAMIL ROŚLIK
WYCHOWAWCY II PIĘTRA
MAREK PASTUSZKA
 MARCIN MATUSZEWSKI
 EUGENIA ANCUTA – JEŻ
 ELŻBIETA PODGÓRSKA
 MACIEJ GOSTOMSKI
WYCHOWAWCY GRUPY NIESTACJONARNEJ
 DOROTA BURZYŃSKA
 ŁUKASZ MATERA
WYCHOWAWCY WSPIERAJĄCY
AGNIESZKA SAŁUDA  - JĘZYK NIEMIECKI
MONIKA JASIŃSKA - JĘZYK ANGIELSKI
ANDRZEJ OLENIAK  -  ZAJĘCIA CYRKOWE
MAŁGORZATA GRABOWSKA -  FIZYKA, CHEMIA
MAGŁORZATA GRACZYK - MIKROSCENA
ARTUR CZERNIGA - INFORMATYKA
PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI
ADAM WIŚNIEWSKI - SEKRETARZ
MAGDALENA MOSIŃSKA - SEKRETARKA
JANINA WIŚNIEWSKA - KSIĘGOWA 
KATARZYNA GLANOWSKA - KADROWA 
STEFAN DĘBSKI - INTENDENT 
BOHDAN RUCIŃSKI - KONSERWATOR
SYLWIA ZABOROWSKA - KUCHARKA
JANINA KOĆMIEROWSKA, MARIA KOŁAKOWSKA - POMOC KUCHENNA
MAŁGORZATA TROCHIMIAK - SPRZĄTACZKA
RYSZARD FOLC, EDMUND WEIKUM - DOZORCY