AUTORSKIE PROGRAMY WYCHOWAWCZE

W Specjalnym Ośrodku Wychowawczym ”Dom przy Rynku” wychowawcy pracują z młodzieżą w oparciu o autorskie programy wychowawcze.
Są one odpowiedzią kadry pedagogicznej Ośrodka na potrzeby i zainteresowania młodzieży.
W bieżącym roku szkolnym będziemy realizować następujące programy:

  PROGRAMY 2017/2018
NAZWA PROGRAMU PROWADZĄCY
Co kryje maska Małgorzata Graczyk, Bogumiła Krawczyk
Dziennikarskie potyczki Aneta Sikora
Filmowe środy Aneta Sikora
Zajęcia sportowe Marcin Matuszewski
Kuchcik Eugenia Ancuta – Jeż
Jesteśmy Polakami, szanujemy polszczyznę Mariola Pollakowska – Pokrzywa
Moje hobby  Mariola Sułkowska – Bunikiewicz
Śpiewać każdy może Edyta Domańska, Mariola Pollakowska - Pokrzywa
Nasze małe plastykowanie  Mariola Pollakowska – Pokrzywa
Przez sport do sukcesu Marek Pastuszka, Andrzej Oleniak
Zajęcia muzyczne Kamil Roślik
Zajęcia taneczne Łukasz Matera