SAMORZĄD UCZNIOWSKI

W Specjalnym Ośrodku wychowawczym „Dom przy Rynku” w Warszawie działa Samorząd Wychowanków.
Zadania Samorządu określone są w Regulaminie Samorządu Wychowanków SOW „Dom przy Rynku”.

Opiekunami Samorządu są: Pani Elżbieta Podgórksa i Pani Bogumiła Krawczyk.

Obecny skład Samorządu wygląda następująco:

– Przewodniczący Samorządu

– Zastępca Przewodniczącego Samorządu

– Pomocnik Samorządu

– Pomocnik Samorządu