27.03. Nowe rozporządzenie rządowe w sprawie zakazu zgromadzeń