Nasi Partnerzy

Biuro Edukacji m. st. Warszawy – wsparcie merytoryczne i finansowe, wsparcie w realizacji projektów, Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych

Szkoły rejonowe - realizacja obowiązku szkolnego, realizacja wspólnych projektów

„Dom Pomocy Społecznej Wójtowska” – wolontariat

Fundacja „Kultura bez barier” – wolontariat.

Fundacja „Rejs Odkrywców” – realizacja rejsów po Morzu Północnym, jeziorach mazurskich

Fundacja „Maraton Warszawski” - wolontariat

Schronisko „Na Paluchu” – wolontariat

Centrum Kształcenia Ustawicznego, Centrum Kształcenia Praktycznego – realizacja kursów zawodowych

Staromiejski Dom Kultury – zajęcia małych form teatralnych

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Poradnia Leczenia Uzależnień – poradnictwo specjalistyczne

Ochotnicze Hufce Pracy – oferty pracy sezonowej

warszawskie kina, muzea, teatry – realizacja zajęć rozwijających zainteresowania, możliwość obcowania z kulturą na co dzień

Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii, Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze, Szkoły Specjalne – realizacja projektów WIE, zawodów sportowych, konkursów przedmiotowych

Uczelnie Wyższe - realizacja praktyk studenckich

Instytucje wspierające szkoły rejonowe – Ośrodki Pomocy Społecznej, Sądy, Policja, WCPR.