SAMORZĄD UCZNIOWSKI

W Specjalnym Ośrodku wychowawczym „Dom przy Rynku” w Warszawie działa Samorząd Wychowanków.
Zadania Samorządu określone są w Regulaminie Samorządu Wychowanków SOW „Dom przy Rynku”.

Opiekunami Samorządu są: Pani Elżbieta Podgórksa i Pan Andrzej Oleniak.

Obecny skład Samorządu wygląda następująco:

  • Piotr Katyl - Przewodniczący Samorządu
  • Piotr Żelazo – Zastępca Przewodniczącego Samorządu
  • Dominik Bereżka – Pomocnik Samorządu
  • Jakub Polak – Pomocnik Samorządu