Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach i placówkach oświatowych zostało przedłużone do dnia 10.04.2020.

 

 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży apeluje o wzmożenie nadzoru nad pociechami. W tym trudnym dla wszystkich okresie, szczególnie istotne jest, aby respektować ustanowione zasady, a dzieci i młodzież uczulić na konieczność zaniechania kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikanie miejsc publicznych oraz pozostanie w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia Państwa i Waszych bliskich.

 

Drodzy uczniowie!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o Wasze bezpieczeństwo apeluje o stosowanie się do zaleceń. Bardzo istotne jest, abyście w tym trudnym dla Wszystkich okresie zaniechali kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikali miejsc publicznych oraz pozostali w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia, nie tylko Was, ale i Waszych bliskich.

Publikujemy list Pana Prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, skierowany do Rodziców uczniów i przedszkolaków. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią:

LIST PP. DO RODZICÓW >>> 

 

 

Warszawa, 11 marca 2020 roku

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. (o tym, czy informacja ta dotyczyć będzie placówek opiekuńczo - wychowawczych takich jak SOW poinformujemy Państwa natychmiast gdy taką informację uzyskamy).

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 
• poradni psychologiczno-pedagogicznych;
• specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
• młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
• przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
• szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
• szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Dyrektorze,

• zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie; 
• 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
• od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
• poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
• od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
• poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
• możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
• w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
• uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
• od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
• śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

Rodzicu,

• ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
• zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
• jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
• przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
• rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
• śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

• pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
• przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
• odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
• przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.


Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.  

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:
• dziennik elektroniczny;
• strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
• mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy
e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

• Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
• Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!
Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Departament Informacji i Promocji Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

 

Informacje na stronie Ministerstwa Zdrowia >>>

Całodobowa informacja NFZ >>>

Informacje na stronie Ministerstwa Edukacji >>>

We wtorek wybraliśmy się do Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego, które jest  usytuowane blisko Zamku Królewskiego. Muzeum zajmuje sie gromadzeniem, dokumentowaniem i ekspozycją polskich i zagranicznych grafik artystycznych malarstwa i fotografii o tematyce satyrycznej.

 

W poniedziałek nasza stołówka zamieniła się w salę balową, były balony i serpentyny. Część osób przebrało się za swoich idoli. Największe wrażenie zrobił Piotr Katyl jako Michał Szpak i Damian Gawlik jako pan Robert nasz kucharz :) Na początku balu pani Dyrektor wręczyła nagrody dla wychowanków, którzy mieli najlepsze wyniki w nauce w pierwszym półroczu i największą ilość plusowych punktów. A potem były tańce, konkursy i dużo słodyczy. I jak to zazwyczaj bywa, najlepsza zabawa rozkręciła się na koniec imprezy, ale cóż wszystko co dobre szybko się kończy.

W czwartek odbyło się szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla wychowanków ośrodka. Szkolenie prowadził pan Paweł Galas - strażak z Ochotniczej Straży Pożarnej z Dziecinowa powiat Otwocki. Zajęcia obejmowały teorię, ćwiczenia na fantomie ( rusyscytacja krążeniowo- oddechowa) oraz użycie AED - czyli automatycznego defibrylatora zewnętrznego.

 

Utrzymujemy dobre relacje z naszymi absolwentami, którzy zawsze o nas pamiętają, co nas bardzo cieszy. We wtorek obchodziliśmy wspólnie wielkie zmiany w życiu Igi czyli jej 18-ste urodziny. Był tort, życzenia, prezentacja zdjęć. Nie zabrakło też łez wzruszenia i gromkiego 100 lat :) Najpiękniejszy prezent otrzymali jednak wychowawcy. Jeszcze raz dziękujemy i życzy Ci samych cudownych dni.

 

W poniedziałek wybraliśmy się na wystawę z klocków Lego, która mieści się na Stadionie Narodowym. Wystawa zrobiła na nas niesamowite wrażenie. Mogliśmy podziwiać różne znane budowle w tym nasz Pałac Kultury i Nauki, różne postaci z bajek oraz gwiazdy muzyki i sportu. Przysmaki wykonane z klocków Lego były tak realne, że od razu zrobiliśmy się głodni, wszystkim podobały się również nasze zmysły wykonane z klocków. W drodze powrotnej podziwialiśmy pięknie oświetlony stadion. Wystawa godna polecenia.

 

Morsowanie to zanurzanie się w lodowatej wodzie. Wydaje się, że to dość szalona i nieprzyjemna dla człowieka czynność. jednak tym którzy spróbują, może przynieść sporo frajdy. Na początku intensywna rozgrzewka, następnie przebieramy się i do wody.
W piątek kilku śmiałków z II piętra postanowiło zmierzyć się z lodowatą wodą (temperatura wody około 3 st.C ). Efekty były różne. Niektórzy zanurzyli się po szyję i wytrzymali kilka minut, innym udało się wejść tylko do kolan. Wszyscy bawili się świetnie. Chętnych zapraszamy już wkrótce na kolejne morsowanie.

W środę zainaugurowaliśmy sezon łyżwiarski w naszej placówce. Bardzo aktywnie i sympatycznie spędziliśmy czas na lodowisku mieszczącym się na Starym Mieście. Chłopcy uczyli się jazdy na łyżwach, a ci, którzy już potrafili jeździć doskonalili technikę  jazdy. Chłopcy byli bardzo zadowoleni i wyrazili chęć dalszej aktywności fizycznej w tej właśnie formie. Na pewno nie było to nasze ostatnie wyjście na lodowisko.
 

We wtorek w Dniu Babci bawiliśmy sie na balu karnawałowym w Domu Pomocy Społecznej. Mistrzem parkietu okazał się Wiktor, który zachęcał do tańca wszystkie panie. Pozostali roznosili napoje i ciastka oraz sprzątali po balu.

 

 

W środę uroczyście podsumowaliśmy projekt Fair Play. Wychowankowie przedstawili scenariusze opracowane w zespołach. Każdy z nich zawierał minimum 2 reguły fair Play. Po odczytaniu rozpoczęła się dyskusja, każdy mógł się wypowiedzieć na temat projektu.

Już po raz trzeci, wzięliśmy udział w biegu na 5 km i tym sposobem wsparliśmy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.Pobiegliśmy ulicami Warszawy z hasłem " Policz się z cukrzycą", a razem z nami 5 tyś. innych biegaczy. Datki zebrane przy rejestracji za bieg, będą przeznaczone na pompy insulinowe dla kobiet ciężarnych z cukrzycą. Atmosfera na biegu była niesamowita, najpierw wspólna rozgrzewka, a potem wszyscy razem w pomarańczowych koszulkach rozpoczęli bieg. Na koniec, każdemu uczestnikowi biegu został wręczony pamiątkowy medal. Gratulujemy uczestnikom i dziękujemy kibicom, którzy nas wspierali.